10 Eylül 2011 tarihinde tarafından gönderildi. 0 görüş

proteinler yağlar ve karbohidratlar gibi oksijen, karbon ve hidrojen atomlarından oluşur. ancak bu yapıyı onlardan ayıran önemli fark, ayrıca nitrojen içeriyor olmalarıdır. proteinleri oluşturan en küçük yapı birimleri karbon, hidrojen, oksijen ve de nitrojen atomlarından oluştukları için bu yapı taşlarına “nitrojenli” anlamına gelen “amino” adı verilir. bunlar bir kenarlarında da onlara asit karakter veren karboksil (-cooh) grubuna sahip olduklarından, proteinleri oluşturan en küçük yapı birimleri amino asit olarak adlandırılır.

karbonhidratlarda bahsedildiği üzere, karbonhidratları oluşturan en küçük yapı birimleri hep aynı olup farklılık göstermez. buna karşılık proteinlerin en küçük yapı birimleri olan , karboksil grubunun hemen altında yer alan kenar grubunun farklı olması ile birbirlerinden farklılık gösterir. kenar gruplarının farklı olmasına bağlı olarak beslenmemizde 20 kadar farklı amino asit bulunmaktadır.

bu 20 adet farklı amino asitin çok farklı yan yana dizilişleri, birbirinden çok farklı proteinleri meydana getirmektedir. amino asitlerin kenar grubundan üst tarafa ve karboksil grubunun karşısına gelen tarafa yöneldiğimizde buradada nitrojen ve hidrojen atomlarından oluşan amin grubunun yer aldığı görülür.

bu amin grubu da bazen amino asitin asit ve alkali ile reaksiyona girerek oluşturduğu tuzun tabiatına bağlı olarak amino asite alkali karakter verebilir. nihayet üst tarafa geldiğimizde bir hidrojen atomu yer almaktadır. kısaca proteinlerin en küçük yapı taşlan olan amino asitler merkezinde bir karbon atomu ve karşılıklı iki tarafında yer alan karboksil (-cooh) ve amin(-nh2).

üst tarafında yer alan sabit hidrojen atomu ve alt tarafında amino asitinden amino asidine değişen farklı yapıdaki bir kenar grubundan oluşmaktadır. kenar grubun yapısı glisin amino asitinde olduğu üzere bazen sadece hidrojen atomundan ibaret olacak kadar basit, bazen de phenylalaniıvde olduğu üzere bir halkadan oluşacak düzeyde kompleks olabilir. kenar yapılardaki bu farklılık ayrıca amin ve karboksil gruplarından birisinin asit ve alkali tuzlarla reaksiyona girme durumu sonrasında amino asitin ionik durumu da değişmektedir.

görüşünüzü belirtin!