11 Ağustos 2011 tarihinde tarafından gönderildi. 0 görüş

akşam yemeğinde öğlen yeda sabah yemeğine göre daha dikkatli olmaylıyız. çünkü akşam ne kadar fazla yemek yersek bünye o kadra geç yakar hatta yakmayada bilir. ve kısa sürede kilo olarak bize geri döner sağlıklı ve başarılı şekilde istiyorsak yapmamız gereken dengeli beslenmeyi ve akşam yemeklerinde daha hafif yiyecekleri seçmek olsun yoksa vücut yakmayı bırakır ve kendiniz uykuya verir da yavaşla kilo olarak döner. zayıflama hapları dahi kullansanız bu yağları yakamazsınız.

daha dikkat için akşamları hafif yemekğe bakın. böylece demir eksikliği önlenir, varsa tedavi edilir ve eritropoietin uygulamasına iyi cevap alınması sağlanır. kronik dializdeki hastalara demir verme kriterleri ferritin düzeyinin düşmesi (kronik böbrek hastalığında iltihabi olaylar nedeniyle genellikle ferritin yüksek olma eğiliminde olduğu için f 00 ng/ml’nin altı düşük kabul edilir), transferlin saturasyon indeksinin %20’nin altına inmesi, hipokromik eritrositlerin oranına ulaşmasıdır.

crohn hastalığı gibi bazı kronik hastalıklarda parenteral demir ile eritropoietin birlikte uygulanarak anemide bir ölçüde düzelmeler bildirilmektedir.11′ parenteral demir olarak ferrik şekil (üç değerli demir) kullanılır. en sık kullanılanlar ferric hydroxyledextnm ve fcrric hydroxylesucrose kompleksleridir. beslenmenin temel kuralı öğünlerde atlanmadan ve sağlıklı yiyecekleri tüketmek ayrıca yağ, tuz, ve tatlıdan uzak durmaktır.

parenteral tedavide demirin fazlası birikecektir; bu bakımdan doz dikkatle hesaplanmalıdır. örnek hastanın vücut ağırlığı 15 kg in altında ise bu formülle hesaplanan dozun ‘r 80’ini almak gerekir; çünkü bu yaş grubu için normal hemoglobin miktarı 12.5 g/dl’dir. bu formülle hesaplanan demirin birimi mg’dır ve preparatm elemanter demir içeriğine göre doz ayarlanır. total doz sıklıkla 1.52 g arasındadır.

parenteral uygulamada intravenöz (ı.v.) yol tercih edilmelidir. hesaplanan dozdaki demir 250500 ml % 09’luk nacl’de çözülür. önce küçük bir test dozu (0.51 ml) verilerek 1 saat beklenir; anafilaktik bir reaksiyon gelişmezse hesaplanan bütün doz 4 saat içinde infüze edilir. bu infüzvon sırasında da hasta anafilaktik reaksiyon açısından gözlem altında tutulur. 25 mliik ampuller, ilk gün 1 ml olmak üzere, yavaş olarak her gün verilmek ve ihtiyaç karşılanmış olunca uygulamayı kesmek şeklinde de ı.v. demir tedavisi yapılabilir; fakat tekrarlanan injeksiyonlarla anafilaktik reaksiyon olasılığı artmaktadır.

görüşünüzü belirtin!